Loading banner image
Loading image

Kênh Sáng Tạo .COM

117.8만구독자
3.3억조회수
683동영상
베트남
노하우/스타일
2015-06-04

차트 기록

187
베트남 차트

채널 설명

Chào mừng các bạn đến với Kênh Sáng Tạo .COM...
Kênh của mình chuyên về hướng dẫn, chế, độ tất cả đều từ niềm đam mê và muốn chia sẻ với mọi người...
- Tự chế tạo đồ chơi độc, lạ, đồ chơi mô hình, ô tô, tàu, thuyền, máy bay mô hình, robot, mô tô, xe địa hình, xe đơn giản, xe điều khiển từ xa
- Các đồ chơi vô cùng thú vị, Những sáng tạo hay, hữu ích
- Kênh sáng tạo luôn mong muốn cung cấp cho các bạn những hướng dẫn, kinh nghiệm, mẹo vặt, cách làm những đồ chơi thú vị, bổ ích nhất.
- Nếu bạn có ý tưởng, có kinh nghiệm, có sự sáng tạo tại sao bạn không chia sẻ với mọi người ?
- Kênh sáng tạo không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ từ những nhiềm đam mê của các bạn.


Tất cả những bạn reupload video của Kênh Sáng Tạo .COM sẽ bị report mà không báo trước !!!
보통
20.7%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
보통
5.8%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
보통
17.5%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
월간 예상 수입
170.6만원 - 2388.4만원
연간 예상 수입
2075.6만원 - 2.9억원
구독자
1,177,724+1.6만
조회수
325,900,497+638.9만

통계

날짜
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
평균
구독자
1,162,434569
1,163,098664
1,163,815717
1,164,625810
1,165,472847
1,166,200728
1,166,819619
1,167,282463
1,167,759477
1,168,294535
1,168,705411
1,169,223518
1,169,692469
1,170,166474
1,170,552386
1,171,065513
1,171,558493
1,172,066508
1,172,712646
1,173,338626
1,173,841503
1,174,503662
1,174,925422
1,175,370445
1,175,838468
1,176,295457
1,176,783488
1,177,106323
1,177,519413
1,177,724205
529
조회수
319,690,970179,307
319,974,167283,197
320,214,894240,727
320,535,425320,531
320,754,112218,687
321,029,934275,822
321,256,174226,240
321,477,731221,557
321,699,237221,506
321,924,047224,810
322,150,251226,204
322,310,327160,076
322,456,335146,008
322,682,944226,609
322,912,547229,603
323,067,139154,592
323,256,792189,653
323,465,976209,184
323,719,319253,343
323,945,573226,254
324,153,200207,627
324,404,409251,209
324,645,812241,403
324,867,315221,503
325,118,112250,797
325,349,035230,923
325,521,835172,800
325,677,123155,288
325,846,325169,202
325,900,49754,172
212,961
통계 더 보기
동영상 불러오는 중