Loading banner image
Loading image

Khoai Lang Thang / Food and Travel

94.9만구독자
1.4억조회수
156동영상
베트남
여행/이벤트
2017-02-06

차트 기록

56

채널 설명

Tên thật Đinh Võ Hoài Phương, mọi người thường gọi mình là Khoai. Yêu du lịch, thích tìm hiểu văn hóa và thử những món ăn ngon.
Khoác vai nhau nhé, rồi mình sẽ kể bạn nghe những trải nghiệm khó quên của một thời tuổi trẻ.
►Email: dinhvohoaiphuong@gmail.com
►Đăng ký kênh: http://bit.ly/khoailangthang
►Facebook: https://www.facebook.com/DinhVoHoaiPhuong
►Page: https://facebook.com/KhoaiLangThang
►Instagram: https://www.instagram.com/khoailangthang
보통
7.3%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
보통
29%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
높음
49.3%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
월간 예상 수입
174.6만원 - 2444.3만원
연간 예상 수입
2124.2만원 - 3억원
구독자
949,394+4.8만
조회수
137,006,920+700.9만

통계

날짜
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
평균
구독자
902,8811,477
904,4271,546
905,7401,313
907,8142,074
910,0962,282
912,8432,747
915,4972,654
917,4491,952
919,4942,045
921,6282,134
923,8002,172
926,0062,206
928,6412,635
931,0572,416
933,1252,068
934,6431,518
936,0651,422
937,3091,244
938,6341,325
940,1431,509
941,2651,122
942,117852
942,939822
943,770831
944,8321,062
945,8771,045
947,0331,156
948,1221,089
948,884762
949,394510
1,600
조회수
130,169,140171,029
130,347,942178,802
130,532,124184,182
130,728,124196,000
131,038,886310,762
131,384,187345,301
131,699,716315,529
131,926,618226,902
132,177,964251,346
132,428,402250,438
132,711,175282,773
133,052,214341,039
133,436,218384,004
133,758,212321,994
134,056,442298,230
134,293,933237,491
134,527,260233,327
134,730,052202,792
134,971,876241,824
135,304,505332,629
135,514,625210,120
135,685,768171,143
135,835,552149,784
135,994,520158,968
136,228,462233,942
136,486,943258,481
136,679,693192,750
136,838,207158,514
136,951,468113,261
137,006,92055,452
233,627
통계 더 보기