Loading banner image
Loading image

أمينة الصالح

75.1만구독자
8760만조회수
601동영상
모로코
인물/블로그
2015-01-25

차트 기록

146
모로코 차트

채널 태그

حلويات العيد
وجبة عشاء
طبخ مغربي
طبخ عالمي
طبخ سهل
وجبة غداء
ملوي ساهل
كرواصة مقرمشة
عصائر صيفية
عصائر رمضانية
عصائر بالموز
عصير بالجزر
كرواصة طووب
بتي بان
كرواصة مورقة
보통
14.7%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
낮음
30.1%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
높음
54.6%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
60만
2019-06-16
달성
70만
2019-10-14
달성
80만
2020-01-30
예상
90만
2020-05-15
예상

월간 예상 수입

155만원 - 2182만원

연간 예상 수입

1896만원 - 2.65억원
구독자
75.1만+3만
조회수
87,604,035+394만

통계 정보- أمينة الصالح

날짜
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
평균
구독자
72.1만
72.1만
72.2만1,000
72.2만
72.3만1,000
72.3만
72.4만1,000
72.4만
72.5만1,000
72.5만
72.6만1,000
72.6만
72.7만1,000
72.8만1,000
72.8만
72.9만1,000
72.9만
73.0만1,000
73.1만1,000
73.2만1,000
73.2만
73.3만1,000
73.4만1,000
73.6만2,000
73.8만2,000
74.1만3,000
74.5만4,000
74.8만3,000
75.0만2,000
75.1만1,000
1,000
조회수
83,638,06724,813
83,682,89444,827
83,728,72845,834
83,786,55357,825
83,852,91566,362
83,921,58268,667
83,980,42658,844
84,038,82758,401
84,086,79247,965
84,151,95165,159
84,229,76077,809
84,296,93767,177
84,370,18773,250
84,433,05862,871
84,503,57170,513
84,590,53986,968
84,674,58784,048
84,767,97993,392
84,910,090142,111
85,044,036133,946
85,156,880112,844
85,265,193108,313
85,371,788106,595
85,579,905208,117
85,812,076232,171
86,022,387210,311
86,553,326530,939
87,049,951496,625
87,386,504336,553
87,604,035217,531
131,372
통계 더 보기

미래 예측- أمينة الصالح

날짜
2020-01-07
2020-02-06
2020-03-07
2020-06-05
2020-09-03
2020-12-07
구독자
778,7962.77만
806,7452.79만
834,8482.81만
920,0838.52만
1,006,7238.66만
1,099,7199.29만
조회수
91,254,486365만
94,925,015367만
98,615,704369만
109,809,5651119만
121,187,8801137만
133,400,9591221만

최근 동영상

Loading image
الكيكة الروعة والعجيبة الشوفة فيها كتهبل والبنة منعاودلكش يعجز اللسان عن وصفها لاازم تجربيها
조회수 7.75천회3주 전
Loading image
هاد الأكلة غدي تنسيك في جميع الوصفات اللي حضرتي من قبل كتجي واعرة رووعة👌دخلو إكتشفوها فوقت وجيز
조회수 1.03만회3주 전
Loading image
الفطائر التركية التي حققت نجاح خيالي اللي ذاقها مينساهاهشة وشهية بطريقة سهلة وسريعة
조회수 1.63만회3주 전
Loading image
عيانة مافيك ميوقف في الكوزينة جبت ليك وصفات سهلة ماهلة والمذاق ياسلام
조회수 8.44천회3주 전
Loading image
بسبوسة فنة كتحمق بمذاق مختلف خفيفة وهشة تذوب في الفم لن تستغني عنها بعد اليوم
조회수 1만회4주 전
Loading image
أكلة3مكونات لم تحضري مثلها من قبل غدي تصدميهممستحيل متعجبهماللي كلاها أبدامينساها
조회수 1.57만회1개월 전
Loading image
ب3ملاعق من السكر بدون بيض حضري حلوة تذوب ذوبان متشبعوش منها البيت كل هيشكرك عليها 😋😋
조회수 1.76만회1개월 전
Loading image
أرز على الطريقة التركية سريع و بنةمدهلة عوض المرق فاجئي عائلتك بوجبة عشاء مختلفةفي الفرن
조회수 1.81만회1개월 전
Loading image
نساي شراء الكرواصون طريقة مختصرة بلا متعجني او دلكي الهشاشة والتوريق فوور مكونات موجودة في كل بيت
조회수 1.74만회1개월 전
Loading image
هذي غدي تنسيك فيهم كاملين ملي تجربيها عمرك تبدليها هذي هي اللي كنتي كتقلبي عليها طوووب
조회수 4.99만회1개월 전
Loading image
فطائر المقلاة التركيةبدون دلك ولاعجن أكثر من رائعة بحشوة لذيذة جدا وإقتصادية 😋😋😋
조회수 6.22만회1개월 전
Loading image
مسمن بطريقة مبهرةعجيبة غريبة مسمنك غدي يتضرب به المثل روعة روعة كما لم تحضريه من قبل
조회수 13.4만회1개월 전

보고서- أمينة الصالح

أمينة الصالح은(는) 2015년 1월 25일에 개설되었고, 현재까지 4년 10개월 동안 활동을 이어오고 있습니다.

채널을 대표하는 인기 동영상과 최근 동영상들을 분석한 결과, 이 채널의 주요 활동국가는 모로코이며 주로 인물/블로그 카테고리에 동영상을 발행하고 있습니다.

하루 평균 구독자 수가 1천명 증가하고 있으며, 지난 30일동안 구독자 수가 3만명 증가했습니다. 2019년 10월 14일에 구독자 70만명을 달성했고, 현재의 추세를 유지한다면 2020년 1월 30일에 다음 마일스톤인 구독자 80만명을 달성할 것으로 예측됩니다.

하루 평균 조회 수가 13.1만회 증가하고 있으며, 지난 30일동안 조회 수가 396만회 증가했습니다.

2019년 9월부터 유튜브의 정책 변화로 1단위 까지 표시되는 정확한 구독자 수 대신 천단위, 만단위 등으로 단축된 구독자 수가 표시됩니다.

현재까지 모두 601개의 동영상을 발행하였습니다. 매주 평균적으로 2.37개의 동영상을 발행하고 있으며, 동영상 당 평균 조회 수 14.5만회를 기록하고 있습니다. 가장 뛰어난 성과를 기록하고 있는 동영상은 5개월 전 발행된 'الأكلة التي خطفت قلوب الملايين بنتها لاتقاوم حققت نجاح خيالي مكونات موجودة في كل بيت'로 조회 수 532만회를 기록하고 있습니다.

한 달에 155만원에서 2182만원의 수익을 올릴 것으로 예측됩니다. 예상 수익은 주요 시청자들의 연령이나 지역 분포, 동영상의 품질이나 카테고리, 수익창출상태 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

채널 경쟁력 분석 결과, 채널 성장성에서 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 채널 성장성은 전체 구독자 수 대비 구독자 증가율을 보여주는 지표이며 비슷한 구독자 수의 채널들과 비교분석한 수치입니다.