Loading banner image
Loading image

Tiger Of Life

15.4만구독자
4280만조회수
20동영상
프랑스
동물
2007-10-05

채널 태그

săn mồi
hổ
Sư tử
sanh con
the gioi dong vat
thế giới côn trùng
Đấu tay đôi
mantis vs snake
gặp ngay hung thần
mantis vs cobra
mantis vs viper
cáo
kangaroo
thế giơi động vật
đại bàng săn mồi
보통
25.3%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
높음
200+%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
높음
200+%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
마일스톤 불러오는 중

월간 예상 수입

53.1만원 - 744만원

연간 예상 수입

647만원 - 9058만원
구독자
15.4만+2.1만
조회수
42,801,279+534만

통계 정보- TIGER OF LIFE

날짜
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
평균
구독자
13.5만2,000
13.6만1,000
13.7만1,000
13.9만2,000
13.9만
14.1만2,000
14.1만
14.2만1,000
14.3만1,000
14.4만1,000
14.5만1,000
14.7만2,000
14.7만
14.8만1,000
14.9만1,000
15.0만1,000
15.0만
15.1만1,000
15.1만
15.1만
15.1만
15.1만
15.1만
15.2만1,000
15.2만
15.3만1,000
15.4만1,000
15.4만
15.4만
15.4만
700
조회수
38,169,444716,969
38,599,469430,025
39,083,396483,927
39,480,123396,727
39,765,713285,590
40,110,971345,258
40,390,013279,042
40,571,061181,048
41,032,052460,991
41,217,471185,419
41,539,770322,299
42,153,814614,044
42,318,511164,697
42,683,620365,109
43,088,354404,734
43,361,365273,011
43,554,552193,187
43,727,600173,048
43,748,63921,039
43,796,24847,609
43,815,43319,185
43,850,65035,217
43,991,805141,155
44,272,669280,864
44,444,093171,424
44,663,775219,682
44,873,871210,096
44,882,4478,576
42,793,0782,089,369
42,801,2798,201
178,293
통계 더 보기

미래 예측- TIGER OF LIFE

날짜
2020-01-13
2020-02-12
2020-03-13
2020-06-11
2020-09-09
2020-12-13
구독자
176,0572.1만
197,2302.11만
218,5202.12만
283,0926.45만
348,7296.56만
419,1807.04만
조회수
48,164,778536만
53,557,777539만
58,980,396542만
75,427,2031644만
92,145,0221671만
110,089,3351794만

최근 동영상

Loading image
Vua khỉ vờn : Hổ , Chồn , Báo Đốm Những kẻ đánh lén không âm thanh - Sự Thật Về Siêu Động vật
조회수 190만회1개월 전
Loading image
Bộ Lạc hung hãn nhất Khả năng sinh tồn Của Tù Trưởng trước thời công nguyên như thế nào? Nature
조회수 4.1만회1개월 전
Loading image
Rợn Gáy Thần chết không chân đi đến đâu nỗi khiếp sợ đến đấy - những nạn nhân xấu số được ghi lại
조회수 9.9만회1개월 전
Loading image
Chân dài có lợi thế thậc Cận cảnh đuổi bắt thần sầu tốc độ nhanh nhất thế giới động vật Báo Hít Bụi
조회수 8만회1개월 전
Loading image
Té Ghê Đây là băng nhóm siêu trộm trứng thế giới động vật - Ăn trộm công khai và cái kết
조회수 45.6만회1개월 전
Loading image
bọ ngựa xứng đáng là ông vua sát thủ thế giới côn trùng không ? Đấu tay đôi đối thủ dài gấp 3 lần nó
조회수 9.5천회1개월 전
Loading image
Đang Săn mồi Đạp nhầm Rắn hổ mang Tường thuật lại Xà Quyền vs Mèo Quyền Võ quyền quyết định sinh Tử
조회수 36.5만회1개월 전
Loading image
Quá đói Khát Dám cả gan xơi tái chú mèo con chúa đầm lầy vs Trăn kinh điển Giúp Báo Trả Thù
조회수 176만회1개월 전
Loading image
Tởn tới già đi săn mồi không xem ngày cảnh thoát chết ngoạn mục chúa sơn lâm, được ghi lại
조회수 171만회1개월 전
Loading image
Nọc độc , móng vuốt , tốc độ , leo núi đâu là kỹ năng sinh tồn tốt hơn : Rắn hổ mang , Khỉ , chồn Tử
조회수 161만회1개월 전
Loading image
Động vật có những bà mẹ sanh con thật bá đạo - Khoảng khắc sinh con vỡ kế hoạch diệu kỳ nên xem nhất
조회수 3.37만회1개월 전
Loading image
Động vật nhỏ bé có khả năng sinh được hàng trăm đứa con - Sinh sản ngoạn mục
조회수 3.3만회1개월 전

보고서- TIGER OF LIFE

TIGER OF LIFE은(는) 2007년 10월 5일에 개설되었고, 현재까지 12년 2개월 동안 활동을 이어오고 있습니다.

채널을 대표하는 인기 동영상과 최근 동영상들을 분석한 결과, 이 채널의 주요 활동국가는 프랑스이며 주로 동물 카테고리에 동영상을 발행하고 있습니다.

하루 평균 구독자 수가 700명 증가하고 있으며, 지난 30일동안 구독자 수가 1.9만명 증가했습니다.

하루 평균 조회 수가 17.8만회 증가하고 있으며, 지난 30일동안 조회 수가 463만회 증가했습니다.

2019년 9월부터 유튜브의 정책 변화로 1단위 까지 표시되는 정확한 구독자 수 대신 천단위, 만단위 등으로 단축된 구독자 수가 표시됩니다.

현재까지 모두 20개의 동영상을 발행하였습니다. 매주 평균적으로 0.03개의 동영상을 발행하고 있으며, 동영상 당 평균 조회 수 214만회를 기록하고 있습니다.

한 달에 53.1만원에서 744만원의 수익을 올릴 것으로 예측됩니다. 예상 수익은 주요 시청자들의 연령이나 지역 분포, 동영상의 품질이나 카테고리, 수익창출상태 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

채널 경쟁력 분석 결과, 동영상 인기도에서 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 동영상 인기도는 동영상의 조회 수, 좋아요나 댓글 등을 토대로 동영상의 인기를 측정한 지표이며 비슷한 조회 수의 채널들과 비교분석한 수치입니다.