Loading banner image
Loading image

Pambata TV

299.5KSUBSCRIBERS
116.9MVIEWS
133VIDEOS
Philippines
Film & Animation
2015-04-04

DESCRIPTION

Maligayang pagbati mula sa Awiting Pambata sa Filipino (Filipino Kid Songs)! Ito ay isang portal para sa pagaaral at karagdagang karunungan. Ang Filipino Kids Songs ay isang lugar na kung saan ang mga batang edad 2-9 ay maaaring matuto ng mga awiting angkop.
Ang aming layunin ay maibahagi ang karunungan at kaunawaan sa pamamagitan ng mga awiting pambata na aming I-uupload dito sa YouTube. Ito ay magbibigay ng oportunidad upang ang mga bata ay mahubog ang kaalaman at matuto sa sarili nilang pamamaraan sa pamamagitan ng mga awit.

"Pukawin ang interes ng isang bata, pagkatuto ay magaganap."

Ang ating lipunan ay mabilis na nagbabago at ang mga bata ay nararapat na maihanda para sa isang maayos at magandang hinaharap. And edukasyon ay isang paraan upang ang kaisipan ng mga bata ay maituon sa pagbubuo ng kanilang magandang kinabukasan.
HIGH
54.3%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
HIGH
120.4%
Video Popularity
compared to channels with similar views
HIGH
111.7%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$2.4K - $33.9K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$29.5K - $412.3K
SUBSCRIBERS
299,462+27.8K
VIEWS
116,864,566+10.2M

STATISTICS

DATE
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
AVERAGE
SUBSCRIBERS
272,555869
273,379824
274,221842
275,142921
276,089947
277,055966
277,892837
278,649757
279,426777
280,187761
280,997810
281,876879
282,645769
283,448803
284,266818
285,3571,091
286,5461,189
287,8281,282
288,9501,122
290,1571,207
291,2741,117
292,157883
293,004847
293,976972
294,873897
295,817944
296,737920
297,626889
298,586960
299,462876
926
VIEWS
106,974,717298,755
107,259,697284,980
107,562,381302,684
107,867,616305,235
108,199,120331,504
108,545,527346,407
108,872,189326,662
109,187,436315,247
109,495,545308,109
109,800,511304,966
110,113,804313,293
110,439,684325,880
110,766,108326,424
111,081,758315,650
111,402,520320,762
111,779,053376,533
112,154,802375,749
112,564,233409,431
112,950,086385,853
113,351,921401,835
113,740,039388,118
114,078,324338,285
114,417,328339,004
114,781,169363,841
115,130,969349,800
115,497,952366,983
115,886,999389,047
116,248,916361,917
116,609,520360,604
116,864,566255,046
339,620
SHOW MORE STATISTICS