Loading banner image
Loading image

Kênh Sáng Tạo .COM

1.2MSUBSCRIBERS
338.5MVIEWS
703VIDEOS
Vietnam
Howto & Style
2015-06-04

CHART RECORDS

199TH

DESCRIPTION

Chào mừng các bạn đến với Kênh Sáng Tạo .COM...
Kênh của mình chuyên về hướng dẫn, chế, độ tất cả đều từ niềm đam mê và muốn chia sẻ với mọi người...
- Tự chế tạo đồ chơi độc, lạ, đồ chơi mô hình, ô tô, tàu, thuyền, máy bay mô hình, robot, mô tô, xe địa hình, xe đơn giản, xe điều khiển từ xa
- Các đồ chơi vô cùng thú vị, Những sáng tạo hay, hữu ích
- Kênh sáng tạo luôn mong muốn cung cấp cho các bạn những hướng dẫn, kinh nghiệm, mẹo vặt, cách làm những đồ chơi thú vị, bổ ích nhất.
- Nếu bạn có ý tưởng, có kinh nghiệm, có sự sáng tạo tại sao bạn không chia sẻ với mọi người ?
- Kênh sáng tạo không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ từ những nhiềm đam mê của các bạn.


Tất cả những bạn reupload video của Kênh Sáng Tạo .COM sẽ bị report mà không báo trước !!!
MODERATE
22.2%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
MODERATE
7.6%
Video Popularity
compared to channels with similar views
LOW
30.6%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$1.2K - $16.4K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$14.3K - $199.8K
SUBSCRIBERS
1,210,000+9.3K
VIEWS
338,495,390+5.5M

STATISTICS

DATE
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
AVERAGE
SUBSCRIBERS
1,201,351640
1,202,210859
1,202,997787
1,203,651654
1,204,166515
1,204,665499
1,205,172507
1,205,650478
1,206,242592
1,206,886644
1,207,566680
1,208,111545
1,208,933822
1,209,650717
1,210,415765
1,211,220805
1,212,085865
1,212,661576
1,213,259598
1,213,894635
1,214,373479
1,214,756383
1,215,251495
1,215,771520
1,216,225454
1,216,623398
1,210,0006,623
1,210,000
1,210,000
1,210,000
310
VIEWS
333,222,070236,114
333,560,756338,686
333,805,698244,942
333,975,243169,545
334,128,745153,502
334,266,570137,825
334,408,933142,363
334,550,544141,611
334,708,156157,612
334,916,808208,652
335,195,339278,531
335,412,179216,840
335,696,371284,192
335,902,070205,699
336,127,234225,164
336,391,905264,671
336,594,471202,566
336,733,063138,592
336,935,231202,168
337,102,170166,939
337,221,884119,714
337,358,741136,857
337,472,737113,996
337,624,109151,372
337,727,461103,352
337,878,259150,798
338,041,512163,253
338,229,929188,417
338,398,919168,990
338,495,39096,471
183,648
SHOW MORE STATISTICS