Loading banner image
Loading image

Kênh Sáng Tạo .COM

1.2MSUBSCRIBERS
325.9MVIEWS
683VIDEOS
Vietnam
Howto & Style
2015-06-04

CHART RECORDS

187TH

DESCRIPTION

Chào mừng các bạn đến với Kênh Sáng Tạo .COM...
Kênh của mình chuyên về hướng dẫn, chế, độ tất cả đều từ niềm đam mê và muốn chia sẻ với mọi người...
- Tự chế tạo đồ chơi độc, lạ, đồ chơi mô hình, ô tô, tàu, thuyền, máy bay mô hình, robot, mô tô, xe địa hình, xe đơn giản, xe điều khiển từ xa
- Các đồ chơi vô cùng thú vị, Những sáng tạo hay, hữu ích
- Kênh sáng tạo luôn mong muốn cung cấp cho các bạn những hướng dẫn, kinh nghiệm, mẹo vặt, cách làm những đồ chơi thú vị, bổ ích nhất.
- Nếu bạn có ý tưởng, có kinh nghiệm, có sự sáng tạo tại sao bạn không chia sẻ với mọi người ?
- Kênh sáng tạo không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ từ những nhiềm đam mê của các bạn.


Tất cả những bạn reupload video của Kênh Sáng Tạo .COM sẽ bị report mà không báo trước !!!
MODERATE
20.7%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
MODERATE
5.8%
Video Popularity
compared to channels with similar views
MODERATE
17.5%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$1.5K - $20.4K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$17.7K - $247.9K
SUBSCRIBERS
1,177,724+15.9K
VIEWS
325,900,497+6.4M

STATISTICS

DATE
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
AVERAGE
SUBSCRIBERS
1,162,434569
1,163,098664
1,163,815717
1,164,625810
1,165,472847
1,166,200728
1,166,819619
1,167,282463
1,167,759477
1,168,294535
1,168,705411
1,169,223518
1,169,692469
1,170,166474
1,170,552386
1,171,065513
1,171,558493
1,172,066508
1,172,712646
1,173,338626
1,173,841503
1,174,503662
1,174,925422
1,175,370445
1,175,838468
1,176,295457
1,176,783488
1,177,106323
1,177,519413
1,177,724205
529
VIEWS
319,690,970179,307
319,974,167283,197
320,214,894240,727
320,535,425320,531
320,754,112218,687
321,029,934275,822
321,256,174226,240
321,477,731221,557
321,699,237221,506
321,924,047224,810
322,150,251226,204
322,310,327160,076
322,456,335146,008
322,682,944226,609
322,912,547229,603
323,067,139154,592
323,256,792189,653
323,465,976209,184
323,719,319253,343
323,945,573226,254
324,153,200207,627
324,404,409251,209
324,645,812241,403
324,867,315221,503
325,118,112250,797
325,349,035230,923
325,521,835172,800
325,677,123155,288
325,846,325169,202
325,900,49754,172
212,961
SHOW MORE STATISTICS
LOADING VIDEOS