Loading banner image
Loading image

Khoai Lang Thang / Food and Travel

951KSUBSCRIBERS
137.3MVIEWS
156VIDEOS
Vietnam
Travel & Events
2017-02-06

CHART RECORDS

DESCRIPTION

Tên thật Đinh Võ Hoài Phương, mọi người thường gọi mình là Khoai. Yêu du lịch, thích tìm hiểu văn hóa và thử những món ăn ngon.
Khoác vai nhau nhé, rồi mình sẽ kể bạn nghe những trải nghiệm khó quên của một thời tuổi trẻ.
►Email: dinhvohoaiphuong@gmail.com
►Đăng ký kênh: http://bit.ly/khoailangthang
►Facebook: https://www.facebook.com/DinhVoHoaiPhuong
►Page: https://facebook.com/KhoaiLangThang
►Instagram: https://www.instagram.com/khoailangthang
MODERATE
8.2%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
HIGH
30.7%
Video Popularity
compared to channels with similar views
HIGH
50.5%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$1.4K - $19.1K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$16.6K - $232.9K
SUBSCRIBERS
951,000+45.3K
VIEWS
137,277,532+6.7M

STATISTICS

DATE
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
AVERAGE
SUBSCRIBERS
907,8142,074
910,0962,282
912,8432,747
915,4972,654
917,4491,952
919,4942,045
921,6282,134
923,8002,172
926,0062,206
928,6412,635
931,0572,416
933,1252,068
934,6431,518
936,0651,422
937,3091,244
938,6341,325
940,1431,509
941,2651,122
942,117852
942,939822
943,770831
944,8321,062
945,8771,045
947,0331,156
948,1221,089
948,884762
949,000116
950,0001,000
950,000
951,0001,000
1,509
VIEWS
130,728,124196,000
131,038,886310,762
131,384,187345,301
131,699,716315,529
131,926,618226,902
132,177,964251,346
132,428,402250,438
132,711,175282,773
133,052,214341,039
133,436,218384,004
133,758,212321,994
134,056,442298,230
134,293,933237,491
134,527,260233,327
134,730,052202,792
134,971,876241,824
135,304,505332,629
135,514,625210,120
135,685,768171,143
135,835,552149,784
135,994,520158,968
136,228,462233,942
136,486,943258,481
136,679,693192,750
136,838,207158,514
136,951,468113,261
137,058,124106,656
137,155,48897,364
137,250,96695,478
137,277,53226,566
224,847
SHOW MORE STATISTICS