Loading banner image
Loading image

Chị Xu Vlogs

1.2MSUBSCRIBERS
135.6MVIEWS
128VIDEOS
Vietnam
Entertainment
2017-09-15

CHART RECORDS

195TH

DESCRIPTION

Chị Xu Vlogs:
Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo:
► Phone: 0599806888
► Mail: heeteam1@gmail.com
(Vui lòng liên lạc qua gmail, chúng tôi không nhận trên facebook)
___________________________
Đăng ký kênh để ủng hộ tôi
MODERATE
16.8%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
HIGH
39.9%
Video Popularity
compared to channels with similar views
MODERATE
12.1%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$792 - $11.1K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$9.6K - $134.9K
SUBSCRIBERS
1,164,349+19.8K
VIEWS
135,583,983+3.6M

STATISTICS

DATE
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
AVERAGE
SUBSCRIBERS
1,144,789228
1,144,988199
1,145,467479
1,147,0621,595
1,149,1262,064
1,150,6861,560
1,151,9711,285
1,154,0272,056
1,154,835808
1,155,745910
1,156,332587
1,156,839507
1,157,228389
1,157,715487
1,158,071356
1,158,463392
1,158,842379
1,159,123281
1,159,429306
1,159,769340
1,160,059290
1,160,335276
1,160,497162
1,160,734237
1,160,960226
1,161,099139
1,161,242143
1,161,363121
1,163,5222,159
1,164,349827
660
VIEWS
132,016,40546,265
132,062,26745,862
132,125,29563,028
132,355,237229,942
132,676,409321,172
132,891,206214,797
133,149,169257,963
133,518,898369,729
133,680,418161,520
133,831,998151,580
133,954,814122,816
134,058,252103,438
134,142,74584,493
134,230,65787,912
134,310,55679,899
134,383,89573,339
134,452,74768,852
134,524,76472,017
134,592,69967,935
134,661,71369,014
134,727,81466,101
134,784,67456,860
134,832,37747,703
134,881,64749,270
134,934,62652,979
134,979,99645,370
135,023,62743,631
135,064,75641,129
135,455,811391,055
135,583,983128,172
120,461
SHOW MORE STATISTICS
LOADING VIDEOS