Loading banner image
Loading image

KIDA

41.6KSUBSCRIBERS
15.1MVIEWS
2VIDEOS
2019-02-06

DESCRIPTION

Kanali i vetëm zyrtar i KIDAi cili menaxhohet nga kompania AVD Digital (http://avddigital.com).

Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë artistes KIDA të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni tek adresat e mëposhtme:

AVD Digital: info@avddigital.com


© 2019 KIDA. All Rights Reserved.
HIGH
39%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
HIGH
200+%
Video Popularity
compared to channels with similar views
HIGH
200+%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$4.3K - $59.5K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$51.7K - $724.2K
SUBSCRIBERS
41,592+26.1K
VIEWS
15,125,548+14M

STATISTICS

DATE
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
AVERAGE
SUBSCRIBERS
17,7212,219
19,0871,366
20,2101,123
21,4041,194
22,4721,068
23,167695
23,894727
24,406512
24,882476
25,354472
25,784430
26,189405
26,555366
26,939384
27,269330
27,596327
27,905309
28,182277
28,489307
28,738249
29,020282
29,346326
34,2494,903
36,6942,445
38,7702,076
40,8252,055
41,592767
966
VIEWS
1,789,517614,009
2,367,275577,758
2,901,515534,240
3,446,870545,355
3,974,668527,798
4,432,094457,426
4,875,209443,115
5,259,999384,790
5,675,859415,860
6,089,749413,890
6,457,012367,263
6,828,347371,335
7,109,565281,218
7,469,474359,909
7,766,708297,234
8,078,628311,920
8,398,023319,395
8,705,194307,171
9,038,103332,909
9,327,950289,847
9,633,905305,955
9,934,532300,627
10,761,656827,124
11,912,8371,151,181
12,970,9961,058,159
14,341,2041,370,208
15,125,548784,344
516,668
SHOW MORE STATISTICS