Loading banner image
Loading image

KIDA

71.4KSUBSCRIBERS
47.5MVIEWS
2VIDEOS
2019-02-06

DESCRIPTION

Kanali i vetëm zyrtar i KIDAi cili menaxhohet nga kompania AVD Digital (http://avddigital.com).

Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë artistes KIDA të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni tek adresat e mëposhtme:

AVD Digital: info@avddigital.com


© 2019 KIDA. All Rights Reserved.
HIGH
100.7%
Subscribers Engagement
compared to channels with similar statistics
HIGH
200+%
Video Popularity
compared to channels with similar views
HIGH
122.6%
Channel Growth
compared to channels with a similar number of subscribers
ESTIMATED MONTHLY EARNINGS
$2.3K - $32.3K
ESTIMATED YEARLY EARNINGS
$28.1K - $393.4K
SUBSCRIBERS
71,360+8.4K
VIEWS
47,482,843+10.4M

STATISTICS

DATE
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-02
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
AVERAGE
SUBSCRIBERS
63,261302
63,740479
64,138398
64,371233
64,768397
65,163395
65,489326
65,818329
66,096278
66,389293
66,686297
67,036350
67,260224
67,649389
67,797148
68,051254
68,339288
68,596257
68,832236
69,174342
69,312138
69,625313
69,833208
69,986153
70,334348
70,520186
70,740220
70,925185
71,209284
71,360151
280
VIEWS
37,512,456398,389
37,936,667424,211
38,384,170447,503
38,640,847256,677
39,072,935432,088
39,470,933397,998
39,888,007417,074
40,253,018365,011
40,590,558337,540
40,988,443397,885
41,389,726401,283
41,777,970388,244
42,120,554342,584
42,514,638394,084
42,783,618268,980
43,111,908328,290
43,479,289367,381
43,815,482336,193
44,157,827342,345
44,530,897373,070
44,769,468238,571
45,127,980358,512
45,423,271295,291
45,637,920214,649
46,042,847404,927
46,277,187234,340
46,573,312296,125
46,856,446283,134
47,250,400393,954
47,482,843232,443
345,626
SHOW MORE STATISTICS